602 403 383

702 100 810

info@signistav.cz

    SVISLÉ / dopravní značení

    Při provádění těchto prací klademe důraz nejen na kvalitu provedené instalace, ale i na kvalitu použitých materiálů.
    Všechny námi používané materiály jsou certifikovány a mají prohlášení o shodě dle příslušných zákonů a nařízení.
    Osazujeme silniční směrové sloupky, dopravní zrcadla, provádíme montáž zpomalovacích prahů a bezpečnostních prvků silniční dopravy. Zajišťujeme instalaci světelných zařízení a signalizace (dočasné semafory, světelné soupravy) pro částečné i úplné uzavírky.