602 403 383

702 100 810

info@signistav.cz

  DIO / dopravně inženýrské opatření

  Kdy je třeba projekt DIO?

  • zabezpečení výkopů
  • zabezpečení mimořádných dopravních situací a uzavírek
  • stavební zábory (lešení, kontejner, pohyb stavebních strojů atd.)

  Při vypracovávání projektů DIO klademe důraz především na jejich rychlé a efektivní řešení dle potřeb zákazníka. Samozřejmostí je nejen realizace DIO, ale i jejich návrh a zajištění potřebných schvalovacích úkonů na příslušných úřadech jako je odbor dopravy, Policie ČR, ŘSD a dalších dotčených orgánů.  Cílem spolupráce je najít optimální řešení, které splňuje legislativní a bezpečnostní parametry a zároveň vyhovuje přání zadavatele.