o firmě

Firma „Signistav – dopravní značení“ vznikla v roce 1996 oddělením části střediska Komunikace od tehdejších Technických služeb města České Budějovice.

V začátcích prováděla pouze práce drobnějšího rázu, ale postupem času získávala stále větší zakázky. To kladlo stále vyšší nároky nejen na zaměstnance a vedení firmy, ale také na strojní a materiálovou vybavenost. V dnešní době je firma profesionálně vybavena pro provádění jak svislého, tak vodorovného dopravního značení.

Pro naši firmu je prvořadá spokojenost zákazníků.

Proto se rozhodla zavést svůj systém jakosti dle mezinárodních norem:

            ČSN EN ISO 9001:2001   a   ČSN EN ISO 14001:2005

Osvědčení o splnění těchto norem již vlastníme a plně využíváme v praxi.